Cookie beleid Stichting Puzzelstuk

De website van Stichting Puzzelstuk is in technisch beheer van VerenigingAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleids- en activiteitenplan

Beleids- en activiteitenplan

1.       Visie

Stichting Puzzelstuk wil een levensloopbestendige woonomgeving opzetten voor 16 autistische personen met een laag IQ of andere beperking. Deze doelgroep is niet in staat zelfstandig te wonen en heeft daarbij begeleiding en zorg nodig.

De plek voor dit initiatief komt in een woonwijk in Leiden zodat de bewoners, ondanks hun beperkingen, deel kunnen uitmaken van onze samenleving. Deze plek moet een veilig en vertrouwd thuis worden. De bewoners worden begeleid met respect voor hun persoon en hun beperkingen en met oog voor hun mogelijkheden. Door de weeks gaan de bewoners naar een externe dagbesteding.

Om deel uit te maken van de samenleving zal samenwerking worden gezocht met de gemeente, de wijk en de wijkbewoners.

2.       Statutaire doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

Het opzetten en mogelijk maken van de exploitatie van een kleinschalige zelfstandige woonvoorziening voor circa zestien mensen met autisme en/of een verstandelijke of andere beperking;
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

3.       Een Levensloopbestendige woonvorm:

In samenwerking met woningbouwvereniging de Sleutels is er een gebouw, geschikt voor onze doelgroep, ontworpen. De oplevering van dit gebouw is eind februari 2023. De Sleutels is de eigenaar en beheerder van dit gebouw en verhuurt dit aan Puzzelstuk.

4.       De zorgpartner:

ASVZ is de zorgorganisatie die de begeleiding en zorg voor de bewoners op zich gaat nemen. HIerin wordt het met bestuur van Puzzelstuk samengewerkt zodat zowel de visie van ASVZ als van Puzzelstuk terug te vinden is bij de zorg en begeleiding vanuit ASVZ. Hiertoe wordt op korte termijn de getekende intentieverklaring vervangen door een samenwerkingsovereenkomst. 

5.       De bewoners

Alle 16 bewoners voor Puzzelstuk zijn bekend. Daar is werving, intake en screening vanuit zowel de zorg als Puzzelstuk aan vooraf gegaan. Onze bewoners zijn heel divers, maar allemaal met een lager IQ en een behoefte aan structuur, begeleiding en zorg. Per bewoner zal er een individueel zorgplan worden opgesteld. Omdat er een woongroep per 8 bewoners is, zullen er op basis van deze individuele zorgplannen ook 2 groepsplannen worden opgesteld. 


6.      Bestuur:

  • Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 personen, 2 ouders en 3 onafhankelijk bestuurders. Deze komen regelmatig bij elkaar waarbij de onderwerpen zorg, bouw, investeringsbegroting, exploitaitebegroting, contracten en fondsenwerving bijna altijd op de agenda staan.
  • Op termijn wil het bestuur van 5 naar 3 personen terug, waarbij alle bestuurders dan onafhankelijk zijn. De ouders zullen via medezeggenschap conform de WMCZ mee kunnen praten over bestuurlijke onderwerpen. 
  • Namens het bestuur neemt de voorzitter deel aan de bouwvergaderingen en overlegt ook regelmatig met ASVZ over de toekomstige zorg.
  • De verantwoording over het besteden van geld benodigd voor het werk van de commissies ligt bij het bestuur.

7.       Financiën/kostenstructuur van de Stichting

  • Stichting Puzzelstuk kent geen winstoogmerk. Alle gelden die Puzzelstuk verwerft komen direct ten goede aan de bewoners en zullen uitsluitend met dat doel worden aangewend.
  • Geworven fondsen zullen worden besteed aan de inrichting van gezamenlijke ruimtes, domotica, het ondersteunen richting dagbesteding, etc.
  • De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel hebben Bestuursleden recht op vergoeding van in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • Het bestuur zal jaarlijks een financieel verslag opstellen en deze publiceren op de website.
  • Indien Stichting Puzzelstuk wordt opgeheven zal een eventueel batig saldo ten goede komen aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!