Missie & Visie - https://www.stichtingpuzzelstuk.nl/

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Missie & Visie

Missie & Visie

We laten ze niet los, maar gaan ze anders vasthouden.

Visie

Stichting Puzzelstuk is bezig om een levensloopbestendige woonplek op te zetten voor 16 autistische personen met een laag IQ of andere beperking. Deze doelgroep is niet in staat zelfstandig te wonen en heeft daarbij begeleiding en zorg nodig. Het gebouw voor dit initiatief komt in de Stevenshof in Leiden (Mary Zeldenrustweg 4-6) zodat de bewoners, ondanks hun beperkingen, deel kunnen uitmaken van onze samenleving. Deze plek moet een veilig en vertrouwd thuis worden. De bewoners worden begeleid met respect voor hun persoon en hun beperkingen en met oog voor hun mogelijkheden. Door de weeks gaan de bewoners naar hun werk (dagbesteding) bij een externe aanbieder.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
Het opzetten en mogelijk maken van de exploitatie van een kleinschalige zelfstandige woonvoorziening voor circa zestien mensen met autisme en/of een verstandelijke of andere beperking;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Een Levensloopbestendige woonplek

Puzzelstuk is de samenwerking aangegaan met Woningbouwvereniging De Sleutels. De Sleutels heeft Hillen & Roosen de opdracht te geven het gebouw ontworpen door Marge architecten te bouwen. Deze bouw is volop bezig en de oplevering is naar verwachting eind februari 2023. De Sleutels beheert het gebouw en verhuurt dit aan Puzzelstuk. Voor de benodigde begeleiding en zorg voor de bewoners is een samenwerking met zorgorganisatie ASVZ.

Activiteiten Stichting Puzzelstuk

In de afgelopen jaren lag de nadruk van Puzzelstuk bij het creëren van de randvoorwaarden van het initiatief. Anders gezegd het is een zoektocht geweest naar samenwerkingspartners, bewoners en geld. Nu het initiatief zich in de bouwfase bevindt, intensiveert op dit moment ook het werk van het bestuur. De nadruk ligt nu meer op de definitieve afronding en ander werk richting in gebruikneming van het gebouw.

Financiën/kostenstructuur van de Stichting

Stichting Puzzelstuk kent geen winstoogmerk.  Alle gelden die Puzzelstuk verwerft komen direct ten goede aan de bewoners en zullen uitsluitend met dat doel worden aangewend. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun functie. De Stichting heeft dan ook het anbi kenmerk toegekend gekregen. Geworven fondsen zullen worden besteed aan de inrichting van gezamenlijke ruimtes, domotica, het  opzetten van dagbesteding, et cetera. Het bestuur zal jaarlijks een financieel verslag opstellen en deze publiceren op de website. Indien Stichting Puzzelstuk wordt opgeheven zal een eventueel batig saldo ten goede komen aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!