Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Financiën/ jaarverslagen

Financiën/ jaarverslagen

Stichting Puzzelstuk kent geen winstoogmerk. Alle gelden die Puzzelstuk verwerft komen direct ten goede aan de bewoners en zullen uitsluitend met dat doel worden aangewend Geworven fondsen zullen worden besteed aan de inrichting van gezamenlijke ruimtes, domotica, het opzetten van dagbesteding, etc. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel hebben Bestuursleden recht op vergoeding van in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur zal jaarlijks een financieel verslag opstellen en deze publiceren op de website. Indien Stichting Puzzelstuk wordt opgeheven zal een eventueel batig saldo ten goede komen aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Stichting Puzzelstuk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67892590. RSIN 857216077.

ANBI status
Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Daardoor zijn giften aan de Stichting Puzzelstuk aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Jaarverslag 2017

Bekijk hier het jaarverslag van 2017. Hierin staan de balans en resultatenrekening met een toelichting van 2017.

Jaarverslag 2018

Bekijk hier het jaarverslag van 2018. Hierin staan de balans en resultatenrekening met een toelichting van 2018.

Jaarverslag 2019

Bekijk hier het jaarverslag van 2019. Hierin staan de balans en resultatenrekening met een toelichting van 2019.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!